8. slægtled
Jeppe Hansen og Maren Christensdatter
(Ane 358 og 359)
(Ane 380 og 281) 

Ryslinge kirke og højskole
(postkort, stemplet 1907)

Jeppe Hansen  må være født ca. 1660, da han døde  i 1735 i en alder af 74 år (begravet 30/6). Den 19/6 1708 blev han i Kværndrup kirke viet til Maren Christensdatter fra Gultved. Hun blev født ca. 1673 og døde i 1738 (begravet 22/4). De boede i Ryslinge, hvor han muligvis var fæstebonde. 
Det var Jeppe Hansens andet ægteskab. Han var første gang gift med Karen Jensdatter, der døde 1707 (skifte 18/10). Med hende havde han børnene: Mette (f. ca. 1695), Bendix (f. ca. 1698) og Bodil (f. ca. 1701)

Af Jeppe Hansens og Maren Christensdatters børn kendes: Gjertrud Jeppesdatter, Karen Jeppesdatter, f. ca. 1709, d. 30/12 1769, og Christen Jeppesen, f. ca. 1710, d. 10/2 1769.
At Jeppe Hansen og Maren var forældre til  Gjertrud, Karen og Christen fremgår af kirkebogen i forbindelse med vielser og dødsfald. Det er sandsynligt, de har boet på aftægt hos datteren.

Uddrag af kirkebogen, Kværndrup sogn:
1708 (opslag 101)
Den 19. Junii copuleret Jep Hansen af Ryslinge og Maren Christensdatter af Guldtved

Uddrag af kirkebogen, Ryslinge sogn:
1) Den 30. juni 1735 blev Jeppe Hansen her af Byen begravet som var 74 år og 7 Maaneder.

2) 1738, 5. Marts blef Peder Rasmussen Ungkarl af More og Gjertrud Jeppesdatter, Lars Jørgensens Hustrus Søster trolovede.

3) 1739 - den 22. April blev Lars Jørgensens Hustrus Moder – Jep Hansens Enke Maren Christensdatter her af Byen begravet – 65 Aar.

4) 1740 - 24. Marts blev Christen Jeppesen og Anna Johansdatter begge her af Byen  trolovede . Karlen var Lars Jørgensens Hustrus Broder, og Pigen tjente hos Jens Pedersen. De skulle bo i Sødinge,

 

Til  Karen Jeppesdatter og Laurids Jørgensen (datter)

Til Christen Jeppesen og Anne Johansdatter (søn)

Til startside med oversigt