Til startside

7. slægtled
Christen Jeppesen og Anne Johansdatter
(Ane 190 og 191) 

Lindegård, Sødinge (1990 og 2008)

Christen Jeppesen blev født i Ryslinge ca. 1710 og døde 10/12 1769 i Sødinge. Han var søn af Jeppe Hansen og Maren Christensdatter, Ryslinge.
Christen Jeppesen  blev gift i Ryslinge kirke  22/4 1740 med Anne Johansdatter, døbt 30/1 1712, d. 8/9 1791, datter af Johan Stram og Sidsel Pedersdatter, Gislev. Christen Jeppesen var fæster under Tøystrup Gods af Lindegård, matr. 10 i Sødinge.

Uddrag af kirkebogen, Frørup sogn:
1698 - 15. Februar blef en Rytter inden Oberst Leutnant Baron Friederich Christian Holch'es Compagnie, nafnlig Johan Stram logerendes hos Peder Kildemand i Frørup och Cidsel Peders Datter, forbemeldte Peder Kildemands Datter trolovede. Leutnant Samuel Brachmand i Frørup gick i Kaution for Rytteren at han var fri fra Echteskab. (viet 23. Oct)

Uddrag af kirkebogen, Gislev sogn:
1712 - Dom. Sexuagesima, d. 30. Jan. blef Johan Strams Barn af Sandager, Anne, christnet

Uddrag af kirkebogen, Ryslinge sogn:
1740-  24. Marts blev Christen Jeppesen og Anna Johansdatter begge her af Byen  trolovede . Karlen var Lars Jørgensens Hustrus Broder og Pigen tjente hos Jens Pedersen. De skulle bo i Sødinge.
1740 – 22. April holder samme Christen Jeppesen og Anna Johansdatter Bryllup og bliver sammen viede.


Christen Jeppesens søster Karen Jeppesdatter var gift med Laurids Jørgensen , Ryslinge (forældre til Anne Larsdatter, gift med Lars Larsen, Sødinge).

Christen Jeppesen og Anne Johansdatters børn:

1. Jeppe Christensen, døbt 28/4 1741, begr. 21/12 1811
2. Maren Christensdatter, døbt 10/5 1743, begr. 12/9 1810
3. Sidsel Christensdatter, døbt 6/2 1746, d. 31/12 1831

4. Rasmus Christensen, døbt 8/6 1749, begr. 5/4 1750
5. Mette Christensdatter, døbt 3/1 1751, d. 21/3 1831

6. Rasmus Christensen, døbt 10/12 1752, d................

7. Hans Christensen, døbt 20/4 1755, d. 15/3 1840
.

1. Jeppe Christensen (hjulmand)
G
ift 3/1 1784 med Kirsten Madsdatter, f. ca. 1760, begr. 21/11 1790. Gift  21/1 1791 med Mette Madsdatter, f. ca. 1753, begr. 23/8 1798. Gift 16/11 1798 med Karen Madsdatter, f. 1760, d. 27/5 1825. 
Han fik med sine 3 hustruer 5 børn, hvoraf de to var dødfødte:

Maren Jeppesdatter, døbt 14/5 1786
Dødfødt barn,  17/7 1789
Anne Jeppesdatter, døbt 29/9 1791
Dødfødt dreng, 9/11 1800
Mads Jeppesen,  f. 13/2 1802, døbt 21/2 

Datteren Maren Jeppesdatter blev gift 29/11 1806  med Jacob Madsen, f. ca. 1771 i Herrested, død 23/9 1849 i Sødinge. Han var broder til Jeppe Christensens hustru Karen Madsdatter.

2. Maren Christensdatter
Gift 16/11 1764 med Rasmus Knudsen, f. ca. 1717, d. 1787 (begr. 17/6). Han overtog fæstet af Lindegård efter Christen Jeppesen. Hun giftede sig efter hans død 3/10 1788 med Jacob Nielsen, f. ca. 1745, d. 8/5 1817. 
Niels Pedersen, gift med Rasmus Knudsens datter, Gjertrud Rasmusdatter, overtog Lindegård efter Jakob Nielsen.
En søn,  Knud Rasmussen, blev gift 14/10 1810  med Charlotte Dorthea Gotholdine Eriksdatter døbt 26/4 1790, d. 16/6 1847. Hun var datter af Erik Rasmussen og Elsebeth Mortensdatter, Han overtog gården Matr. 4a, Sødinge (Eriksens gård).

3. Sidsel Christensdatter
Gift 4/7 1768 med Hans Pedersen, Volstrup

5. Mette Christensdatter
G
ift 1/12 1775 med Knud Falqvarsen, døbt 1 /2 1738, d. 16/5 1804, søn af Falqvar  Ditlevsen og Karen Christensdatter. Knud Falqvarsen overtog Ruagergård, matr. 9a,  Sødinge.
Deres sønnesøn, 
Knud Rasmussen, f. 10/7 1837, d. 20/1 1920, blev friskolelærer i Sødinge Friskole fra 1864-1890.
Han blev gift 6/10 1864 i Ryslinge Valgmenighedskirke  med Anne Marie Jensen, f. 15/2 1839, d. 15/1 1872, datter af Jens Rasmussen og Gjertrud Rasmusdatter, Hersnap, Dalby sogn.
Fra 1868 blev der knyttet et børnehjem til Sødinge Friskole. Anne Marie Jensen døde af tuberkulose 15/1 1872, hvorefter Knud Rasmussen blev gift 11/11 1872 med Kirsten Rasmussen, f. 6/3 1846, d. 16/2 1922, datter af Rasmus Jensen, Birkebjerg, Dalby sogn. Hertil flyttede  de  i 1891 for at overtage hendes forældres gård, og her døde han 1920.

Knud Rasmussen fik i alt 14  børn, 5 med første og 9 med anden hustru.
En af hans sønner, Rasmus Thorvald Knudsen, blev præst i Ryslinge Valgmenighedskirke.
Knud Rasmussen har fået udgivet sine erindringer:
En livsskildring. (Se Kilder)
Flere afsnit fra bogen er anvendt på min hjemmeside) 

7. Hans Christensen
Gift 21/6 1782 i Stenstrup med Johanne Johansdatter.
Han var smed og gårdmand på Laulundgård i Vejstrup. (De fik 9 børn)

 

Til Sidsel Christensdatter og Hans Pedersen (datter)

Til Jeppe Hansen og Maren Christensdatter (forældre)

Se også: Sødinge Friskole og artikel om Knud Rasmussen

Til startside med oversigt